Geloofsuitleg

Catechese algemeen

Catechese is uitleg over het katholieke geloof. Regelmatig worden er lezingen, catechese- en gebedsavonden georganiseerd over aspecten van het katholieke geloof. Het programma wisselt jaarlijks. Aankondigingen worden gepubliceerd in Rondom de Kerk, Bij de Tijd en op de website www.catechese-rk.nl Zie ook bij de agenda

Kindercatechese van de Goede Herder

Elke week geven ervaren catechisten kindercatechese aan een groep kinderen van 3 tot en 6 jaar en een andere groep vanaf 6 jaar. De gegeven methode is de Catechese van de Goede Herder. Zie voor meer informatie: www.catechesegoedeherder.nl 

Catechese Gemeenschap en Bevrijding 

Wekelijks zijn er op dinsdagavond om 20.00 bijeenkomsten aan de Herensingel. Iedereen is welkom aan om samen een tekst te lezen en te bediscussiëren in de zogenaamde 'school van de gemeenschap'. (School of Community) Deze bijeenkomst staat open voor alle volwassenen. De teksten worden aangegeven door de katholieke beweging Gemeenschap en Bevrijding (Comunione & Liberazione). We leren in deze catechese vooral door wat we lezen te vergelijken met onze eigen ervaring en door die te delen met elkaar. 
Contact: Emma en Carlo Colesanti: emmafiorina@gmail.com