Banner_kinderen_Catechese_Goede_Herder_2.PNGGeloofsuitleg

In de parochie zijn er wekelijks bijeenkomsten zowel voor volwassenen als voor kinderen. Daarnaast worden er regelmatig lezingen rond een thema gehouden, hebben we CaFE (Catholic Faith Exploration, het Katholieke Geloof verkennen), worden Alpha-cursussen gehouden en nog veel meer.

Zie ook www.catechese-rk.nl