Diaconie

Missie, ontwikkeling en vrede (MOV)

We ondersteunen mensen in de zogenaamde derde wereld waarvan de levenssituatie kan worden verbeterd. Ook hebben we tot taak om onze geloofsgemeenschap bewust te maken van de situatie van deze groepen mensen of volkeren. MOV geeft invulling aan bisschoppelijke Rooms Katholieke acties, maar ook aan parochie-eigen projecten.
Conatctpersoon: Mw. K. Rood, 06 52164113, c.e.m.rood@gmail.com