Diaconie

Eucharistisch Triduüm

Elk jaar wordt vanuit de St. Josephkerk het Eucharistisch (zieken)triduüm georganiseerd. Drie dagen van bezinning en gebed, maar ook van ontspanning en ontmoeting voor zieke-, aan bed gekluisterde en oudere medemensen. Het triduüm vindt meestal plaats in april of mei. Alle informatie over het triduüm wordt gepubliceerd in de mededelingsbladen en in het nieuws op de home page.