Voetwassing_143h.jpgDiaconie

In de St. Josephkerk willen we ons bewust zijn van de noden van medemensen, dichtbij en veraf. Geschapen naar Gods beeld en gelijkenis zijn alle mensen gelijkwaardig en verdienen een menswaardig bestaan. We hopen dat allen eens thuis zullen komen bij de Drie-ene God in de hemel.

Daarom willen we ook dienend in de samenleving staan.

Dichtbij door mensen in hun eenzaamheid of verdriet wat steun te bieden. Of waar urgente materiële hulp nodig is, eenmalig en naar vermogen wat ondersteuning te bieden.

Verder weg door de diverse acties (Vastenactie bijvoorbeeld) en onze band met de Sint Josephparochie op Haïti.

Vacatures vrijwilligers

Als u zich op wat voor manier dan ook zou willen inzetten voor de St. Josephkerk, kunt u kijken in het overzicht van vacatures of contact opnemen met de pastoraatgroep of de pastoor.