Archief 2018

Kerstmis: kleinste en grootste Kerststal

Kerststal.jpg

Ter voorbereiding op Kerstmis is op 17 december een zogenaamde Avond van Barmhartigheid. Na de H. Mis kan men tot 21.00 uur vrij in- en uitlopen, waarbij we Jezus in de  Aanbidding kunnen ontmoeten. Er zijn stiltes, tussendoor worden mooie liederen gezongen. Ook zijn er twee priesters voor het Sacrament van Boete en Verzoening. Van harte aanbevolen.

Voor de Nachtmis kunt u meedoen aan het projectkoor. Repetities zijn op woensdagen vanaf 20.00 uur. Info en opgave bij Ton Cremers: ton@cremers.me

maandag 17 december 19.00  Avond van Barmhartigheid
maandag 24 december 17.00  Gezinsviering (geen Mis of Communie)
maandag 24 december 21.30  Nachtmis met projectkoor
dinsdag 25 december 11.30  Hoogmis met Magnificatkoor
woensdag 26 december 11.30  Mis met samenzang
woensdag 26 december 13.00 -15.00 Bezoek aan de grote Kerststal
donderdag 27 december 13.00 -15.00 Bezoek aan de grote Kerststal

Kerstflyer voor de kinderen

Wat is er na de dood?Leven_na_de_dood.jpg

Eeuwig leven? Hemel - hel - vagevuur? Reïncarnatie? Niets? Op 17 en 23 oktober spreekt pastoor Smith hier twee avonden over op weg naar Allerheiligen en Allerzielen (1 en 2 november). Locatie: de pastorie van de Sint Josephkerk aan de Herensingel 3

Grote koopjesmarkt

Op 20 oktober houden we een koopjesmarkt waarvan de opbrengst ten bate is van het onderhoud van de Sint Josephkerk. De markt wordt gehouden in de Sint Josephzaal: ingang vanaf de Anna Paulownastraat. Spullen voor de verkoop kunnen worden gebracht op 17, 18 en 19 oktober van 10.00-12.00 en 19 oktober van 14.00-16.00

RKJ_Leiden_TEEN_Peter.png

You've got Talent

Op vrijdag 7 september gaan we van start met de tienergroep. We eten eerst met z'n allen, en doen een combi van spel & spirit. Jouw talenten staan deze keer centraal (nee, je hoeft niet te zingen). We zien je graag om 18.30 uur aan de Lorentzkade 16A! Voor de andere data zie: rkjleiden.nl Groeten, Peter & co

Zustercongregatie bij de Josephkerk

Zoals ook al gemeld in Rondom de Kerk loopt er een initiatief om een kleinschalig klooster te beginnen in Leiden. "juist de pastorie van onze levendige en bloeiende Josephkerk is daar bij uitstek geschikt voor. ‘Achter de schermen’ wordt volop gewerkt om deze droom te verwezenlijken en hopelijk volgt snel de spreekwoordelijke witte rook. Tot die tijd vragen wij om jullie gebed voor dit fantastische initiatief."

Heilige_Mis.jpg

De Heilige Mis de eeuwen door

Hoe heeft de ritus van de H. Mis zich ontwikkeld vanaf het begin van de Kerk; welke verschillende ritussen zijn er in de Kerk; wat is wezenlijk en wat is veranderlijk; hoe is de beleving van de Mis de eeuwen door …. 

Data: Woensdag 25 april, 9 en 23 mei
Tijd: 20.00 – 21.30 uur
Waar: Pastorie Sint Josephkerk, Herensingel 3, Leiden
Door: Pastoor Smith

Voor meer catechese aanbod zie: www.catechese-rk.nl

Sponsorloop Babyhuis

Run_Baby_Run.JPG

Help mee met de opening van het Babyhuis Leiden! Stichting het Babyhuis biedt zorg en begeleiding aan (aanstaande) moeders en baby’s voor wie ouders tijdelijk niet kunnen zorgen. Veel parochianen steunen dit initiatief met een sponsorloop op 27 mei in Leiden. Het Babyhuis wordt eind 2018 geopend aan de Steenschuur 17, naast de Lodewijkkerk.

Goede Week en Pasen

A3_Triduum_2018_vs_2.jpg

Moeder_Teresa_met_kind.jpg

Expositie Moeder Teresa

Op zaterdag en zondag 3 en 4 maart, 10 en 11 maart en 17 en 18 maart van 13.00 tot 15.00 uur is in de Sint Josephkerk een expositie over Moeder Teresa (zie ook Unity en Facebook).

Op 80 panelen wordt het leven en de spiritualiteit zichtbaar van moeder Teresa. Velen kennen haar naam, maar hoevelen kennen haar echte levens- en geloofsweg? Foto’s en teksten nemen ons mee, en tonen ook het inmiddels wereldwijde werk van de Zusters van Naastenliefde.

Op zaterdag 3 maart was de officiële opening met de zusters van moeder Teresa.

Woensdag 7 maart wordt bij de serie Eucharistische heiligen veel aandacht gegeven aan moeder Teresa. Lezing met power point presentatie, Ridderzaal bij de Sint Jozefkerk, Alexanderstraat 1A, van 20.00 tot 21.30 uur. Toegang is vrij. Iedereen is van harte welkom!

Vastentijd

De 40 dagentijd wordt ook wel de Vasten genoemd. Dit is de tijd tussen Aswoensdag en Pasen. Alleen de 6 zondagen en het Hoogfeest van St. Joseph op 19 maart horen niet bij de Vasten. Het is een voorbereiding op het Hoogfeest van Pasen. Dat getal 40 verwijst naar de tijd dat Jezus in de woestijn verbleef zonder eten en de duivel tot 3x weerstand bood. Wij worden ons in de Vastentijd bewust van de genade van God. 
Lees hier
het hele artikel van Annelies Cremers.

Jaarverslag_2017.JPG

Jaarverslag 2017 online

Een moment om terug te kijken en vooruit te kijken. In dit jaaroverzicht worden een aantal bijzondere gebeurtenissen uit het afgelopen jaar van de Sint Josephkerk voor u samengevat.
De geloofsgemeenschap van de Sint Josephkerk wil aanbidden, dienen en evangeliseren midden in de samenleving, tussen de mensen, in navolging van onze Paus Franciscus. Zo is de Sint Josephkerk al vele jaren een kerk die er toe doet.

Kerkbalans_2018.jpg

Actie Josephkerkbalans

Hiernaast ziet u hoe de laatste voorbereidingen werden getroffen voor de actie Kerkbalans die eind januari ook in de Sint Josephkerk is gestart. Met deze jaarlijkse actie doen we een beroep op iedereen die onze kern een warm hart toedraagt. Na de Mis van 11.30 is het St. Joseph Service Center weer geopend voor uw vragen en giften!

Een nieuw kalenderjaar in het Jaar van Gebed

Rozenkrans

31 december 24.00 uur, heel wat vuurpijlen worden de lucht in geschoten. Zo begint men het nieuwe jaar.
1 januari is het Hoogfeest van Maria, Moeder van God, tevens Wereldvrede dag. Onze bisschoppen vragen op die dag de Rozenkrans voor de vrede te bidden.
Geen vuurpijlen de lucht in, maar schietgebeden naar de hemel. Het Jaar van Gebed dat de bisschop ons geeft is een uitnodiging om de momenten van ons bidden nog aandachtiger te bidden en om wellicht extra momenten van gebed te kiezen.
Een goed voornemen? Laten we allereerst aan de Moeder Gods vragen voor elkaar en onszelf, dat we een groter verlangen krijgen om te bidden, om in het gebed écht de ontmoeting met Jezus te zoeken.

Zalig Nieuwjaar, Pastoor Smith

Eerder nieuws

Zie de archiefpagina voor 2017