Save_the_Date.jpg

Nieuws

Seizoensopening

Op vrijdag 27 september wordt bij de Sint Josephkerk de seizoensopening gehouden voor jonge echtparen en alle echtparen met kinderen. Na een inleiding van de pastoor worden de gezinsactiviteiten van de parochie in gepresenteerd, met daarna een borrel in Italiaanse sferen. Start om 20.00 uur aan de Alexanderstraat 1a. R.S.V.P. via tiny.cc/seizoensopening.

Zie ook het evenement op Facebook.

Sacramentsprocessie

Sacramentsprocessie_2019.jpg

Op 23 juni liepen velen uit de parochie mee in de processie ter gelegenheid van Sacramentsdag dat dit jaar op 20 juni viel. De processie trok op deze zonnige dag vanuit de Josephkerk dwars door de Leidse binnenstad naar de Lodewijkkerk.

Voor meer foto's zie deze Facebook pagina.

Tocht met het kruis

 
 
 
Dit bericht bekijken op Instagram

Tocht met het kruis met misdienaars van de St. Joseph en vele anderen dwars door Leiden op Goede Vrijdag

Een bericht gedeeld door St. Josephkerk Leiden (@stjosephleiden) op19 Apr 2019 om 11:59 (PDT)

Goede Week en Pasen

Palmzondag 14 april 11.30  Eucharistieviering met palmpaasprocessie
maandag 15 april 19.00
-21.30
 Avond van barmhartigheid met
sacrament van boete en verzoening
Witte Donderdag 18 april 19.00

 Eucharistieviering met voetwassing
LET OP: in de H. Lodewijkkerk
Goede Vrijdag 19 april 15.00

 Kruisweg, met aansluitend
Tocht met het Kruis door Leiden
19.00

Goede Vrijdagplechtigheden
LET OP: in de H. Lodewijkkerk
Stille Zaterdag 20 april 21.00  Paaswake met Sint Josephkoor
Paaszondag 21 april 11.30 Plechtige Hoogmis met Magnificatkoor
Tweede Paasdag 22 april 11.30 Eucharistieviering

 

Icoon_expositie.jpgIconenexpositie Passie en Pasen

Van 7 april tot en met 5 mei is in de Sint-Josephkerk een expositie van tien Iconen rond het Lijden, Sterven en Verrijzen van de Heer. Deze Iconen zijn geschilderd door Geert Hüsstege (zie www.husstege-iconen.nl). Iconen verbeelden het Evangelie en spreken tot het hart.

Openingstijden: op de zondagen 7, 14, 21 en 28 april en 5 mei, van 12.45 tot 14.00 uur. Toegang is gratis. Er is een boekje te koop met uitleg.

Zij droegen de wondetekenen van Christus

Franciscus.jpg

Gestigmatiseerden de eeuwen door
Wat zijn stigmata? Waarom geeft God die? Bestaan er valse stigmata? Wat beleeft een gestigmatiseerde? Zijn die er ook nu nog? Wat vertellen ze ons over het Lijden van Christus?
Aan de hand van een Power Point presentatie lopen we de eeuwen door van Sint Franciscus tot nu. 27 maart en 10 april in de pastorie aan de Herensingel, door pastoor Smith.

Eerste Communicantjes

Kerkbalans_Leiden_2019.jpg

Kerkbalans 2019

Dit jaar met medewerking van de tot leven gewekte 'knikengel' uit onze kerststal! En een engel kun je toch niets weigeren..?
Zie ook de brief van onze penningmeester o.a. over de tweede fase van de restauratie: klooster, kerk en orgel en de levende geloofsgemeenschap: wat een aanbod!

Houd het eenvoudig

Het Katholieke geloof verkennen
Rome.jpgAan de hand van tien thema's met uitleg en gesprek. Er is altijd een korte excursie bij naar het kerkgebouw.
10 bijeenkomsten met als onderwerpen:
- De kerk, het gebouw
- Maria en de Rozenkrans
- De H. Mis deel 1 met bezoek aan sacristie
- De H. Mis deel 2
- De Drie-eenheid en het kruisteken
- Als christen leven en met Christus leven
- De Heiligen in de Kerk
- De Sacramenten
- Thuis bidden en lezen van de Bijbel
- Eeuwig leven (bezoek aan Zijlpoort).  Zie de data op Facebook.

Kerstmis: kleinste en grootste Kerststal

 

Kerststal.jpgTer voorbereiding op Kerstmis is op 17 december een zogenaamde Avond van Barmhartigheid. Na de H. Mis kan men tot 21.00 uur vrij in- en uitlopen, waarbij we Jezus in de  Aanbidding kunnen ontmoeten. Er zijn stiltes, tussendoor worden mooie liederen gezongen. Ook zijn er twee priesters voor het Sacrament van Boete en Verzoening. Van harte aanbevolen.

Voor de Nachtmis kunt u meedoen aan het projectkoor. Repetities zijn op woensdagen vanaf 20.00 uur. Info en opgave bij Ton Cremers: ton@cremers.me

maandag 17 december 19.00  Avond van Barmhartigheid
maandag 24 december 17.00  Gezinsviering (geen Mis of Communie)
maandag 24 december 21.30  Nachtmis met projectkoor
dinsdag 25 december 11.30  Hoogmis met Magnificatkoor
woensdag 26 december 11.30  Mis met samenzang
woensdag 26 december 13.00 -15.00 Bezoek aan de grote Kerststal
donderdag 27 december 13.00 -15.00 Bezoek aan de grote Kerststal


Kerstflyer
voor de kinderen

Wat is er na de dood?

Leven_na_de_dood.jpg

Eeuwig leven? Hemel - hel - vagevuur? Reïncarnatie? Niets? Op 17 en 23 oktober spreekt pastoor Smith hier twee avonden over op weg naar Allerheiligen en Allerzielen (1 en 2 november). Locatie: de pastorie van de Sint Josephkerk aan de Herensingel 3

Grote koopjesmarkt

Op 20 oktober houden we een koopjesmarkt waarvan de opbrengst ten bate is van het onderhoud van de Sint Josephkerk. De markt wordt gehouden in de Sint Josephzaal: ingang vanaf de Anna Paulownastraat. Spullen voor de verkoop kunnen worden gebracht op 17, 18 en 19 oktober van 10.00-12.00 en 19 oktober van 14.00-16.00

RKJ_Leiden_TEEN_Peter.png

You've got Talent

Op vrijdag 7 september gaan we van start met de tienergroep. We eten eerst met z'n allen, en doen een combi van spel & spirit. Jouw talenten staan deze keer centraal (nee, je hoeft niet te zingen). We zien je graag om 18.30 uur aan de Lorentzkade 16A! Voor de andere data zie: rkjleiden.nl Groeten, Peter & co

 

Eerder nieuws

Zie de archiefpagina voor nieuwsberichten van de afgelopen jaren.